FANDOM


  • Тимброн(2) - спартански војсковођа, један од Харпалових официра. Заузео је Кирену и учесник је Киренског грађанскога рата.