FANDOM


  • Тимброн(2) - спартански војсковођа, један од Харпалових официра. Заузео је Кирену и учесник је Киренског грађанскога рата.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.