Историјска енциклопедија
Advertisement

Kvint Fabije Maksim Servilijan (lat. Quintus Fabius Maximus Servilianus) je bio rimski vojskovođa i političar. Bio je konzul 142. pre Hrista i učestvovao je u ratu sa Virijatom.

Porodica i usvajanje[]

Kvint Fabije Maksim Servilijan je bio sin Gneja Servilija Cepiona, konzula 169. pre Hrista. Usvojio ga je 181. pre Hrista Kvint Fabije Maksim, sin čuvenoga Fabija Maksima. U istoj familiji Fabijevaca usvojen je i Kvint Fabije Maksim Emilijan, sin Lucija Emilija Paula Makedonca. Na taj način Maksim Servilijan i Maksim Emilijan postali su usvojena braća.[1] Imao je i rođenoga brata Kvinta Servilija Cepiona Starijega, konzula 140. pre Hrista.

Statua Virijata u Vizeu u Portugalu

Pre položaja konzula[]

Tokom 150. pre Hrista Senat je donio tajnu odluku da započne Treći punski rat. Međutim Maksim Servilijan je to rekao Publiju Krasu, za koga je greškom mislio da je senator, pa je zbog toga bio oštro ukoren od strane Senata.[2] Izabran je za pretora 145. pre Hrista. Za konzula je izabran 142. pre Hrista zajedno sa Lucijem Cecilijem Metelom Kalvom. Kao provinciju dobio je Hispaniju Ulterior, u kojoj je trajao rat sa Virijatom.

Rat sa Virijatom[]

Došao je U Hispaniju 142. pre Hrista sa dve nove legije i nešto saveznika, tako da je raspolagao sa 18.000 pešaka i 1.600 konjanika.[3] Tražio je od Numiđana da mu pošalju slonove. Kada su mu stigli slonovi i konji iz Numidije napao je Virijata, pobedio ga, ali nakon toga rimska vojska je u neredu proganjala poraženoga neprijatelja, što je Virijat iskoristio, pregrupisao vojsku i u kontranapadu pobio 3.000 rimskih vojnika.[4] Rimska vojska se nakon poraza povukla u logor, ali kako su se i tu jedva održavali morali su da se povuku u Ituku. Virijat se zbog problema u snabdevanju vratio u Lusitaniju, a Servilijan je krenuo za njim i usput je napao nekoliko gradova u Beturiji, koji su bili u savezu sa Virijatom.[5] Napao je i Kuneje, a onda je sa rimskom vojskom krenuo protiv Virijata u Lusitaniju. Usput ga je napala vojska od 10.000 razbojnika i uzela mu nešto plena, ali nešto kasnije pobedio je razbojnike i vratio plen. [6] Nakon toga zauzeo je i nekoliko Virijatovih gradova, a nekoliko je opljačkao. Oko 10.000 zarobljenika prodao je u roblje.[7]

Neočekivano okončanje rata sa Virijatom[]

Nakon zimovanja i po okončanju dve godine službe u Hispaniji Servilijan se vratio u Rim.[8] Međutim Tit Livije s druge strane pominje da je Servilijan ostao u Hispaniji kao prokonzul.[9] Ipak i Apijan pominje događaje nakon navodnoga Servilijanovoga povratka u Rim. Servilijan je 140. pre Hrista dalje pratio Virijata i onda je opseo Erisan, jedan od Virijatovih gradova u Betici.[10] Virijat se noću uvukao u grad i izjutra je iznenada napao i naterao u beg rimsku vojsku, koja je kopala rovove.[11] Servilijan je ostalu vojsku razvio u borbeni poredak, ali nakon poraza dali su se u beg. Gonjeni od Virijatove vojske našli su se u bezizlaznom položaju na rubu litica.[12] Međutim Virijat je tada neočekivano poštedio rimsku vojsku i ponudio je mirovne pregovore. Želio je da okonča dugotrajni rat. Servilijan je pristao da Virijat bude proglašen prijateljem rimskoga naroda i da svim Virijatovim pristašama prizna pravo na posedovanje zemlje na kojoj su se nastanili.[13] Rimski Senat odobrio je mirovni sporazum.

Njegov brat krši mir[]

Nešto kasnije Servilijanov brat Kvint Servilije Cepion Stariji je pokušavao da navuče Virijata da prekrši mirovni sporazum, a kad nije uspeo provokacijama onda je sam Senat poništio mirovni sporazum sa Virijatom.

Prethodi:
Apijem Klaudijem Pulherom i Kvint Cecilije Metel Makedonac
Konzul Rimske Republike
zajedno sa Lucijem Cecilijem. Metelom Kalvom
142. pre Hrista

Sledi:
Kvint Pompej Aul i Gnej Servilije Cepion


Literatura[]

Reference[]

 1. Apijan Hisp. ratovi 67
 2. Val. Maks. 2.2
 3. Apijan Hisp. ratovi 67
 4. Apijan Hisp. ratovi 67
 5. Apijan Hisp. ratovi 68
 6. Apijan Hisp. ratovi 68
 7. Apijan Hisp. ratovi 68
 8. Apijan Hisp. ratovi 68
 9. Livije Periohe 54
 10. Apijan Hisp. ratovi 69
 11. Apijan Hisp. ratovi 69
 12. Apijan Hisp. ratovi 69
 13. Apijan Hisp. ratovi 69

Napomena:
Ovaj članak može da se prenese ili preradi samo ako se označi da je prenešen ili prerađen sa Istorijske enciklopedije i da je autor Verlor.
Članak je prebačen na [Srpsku enciklopediju]

Advertisement