Историјска енциклопедија
Advertisement

Za ostale osobe istoga imena pogledajte Gnej Oktavije (višeznačna odrednica)

Gnej Oktavije (lat. Gnaeus Octavius, do 87. pre Hrista) je bio rimski konzul 87. pre Hrista. Za vreme konzulata sukobio se sa Lucijem Kornelijem Cinom, koji je podržavao Gaja Marija i italijanske saveznike. Nakon nereda Cininih pristaša Senat i Oktavije proterali su Cinu iz Rima, pa je on nakon toga sakupio podršku i sa vojskom opsedao Rim. Gnej Oktavije je ubijen nakon što su Cina i Gaj Marije zauzeli Rim.

Rim za vreme Republike

Porodica i poreklo[]

Pripada plebejskom rodu Oktavija, kojemu je pripadao i kasniji Oktavijan Avgust. U daljnjem je srodstvu sa Gajem Oktavijem, ocem Oktavijana Avgusta. Pripadali su različitim granama potomstva Gneja Oktavija Rufa, kvestora 230. pre Hrista. Izgleda da je Gnej Oktavije bio sin istoimenoga Gneja Oktavija, konzula 128. pre Hrista i unuk Gneja Oktavija, konzula 165. pre Hrista. Njegov stric Marko Oktavije bio je ključna ličnost, koja se 133. pre Hrista suprostavljala Tiberiju Grahu.

Politički sukob sa Lucijem Kornelijem Cinom[]

Bio je 100. pre Hrista aktivan protiv Lucija Apuleja Saturnina. Izabran je za pretora 90. pre Hrista. Izabran je za konzula 87. pre Hrista zajedno sa Lucijem Kornelijem Cinom. Pre izbora za konzula morao je da dade prisegu Suli. Lucije Kornelije Cina je isto tako pre izbora za konzula dao prisegu Suli, ali odmah nakon izbora počeo je da optužuje Sulu.[1] Sula nije pričekao suočavanje sa optužbama, nego je sa vojskom 87. pre Hrista krenuo u rat protiv Mitridata VI od Ponta.[2] U Rimu su ostali Gnej Oktavije i Senat, koji su branili Sulu od optužbi. Za vreme Sule Gaj Marije i njegove pristaše su proterane iz Rima. Cina se počeo zalagati za marijevce i za prava italijanskih saveznika. Gnej Oktavije se svađao sa Cinom nastojeći da očuva status kvo. Cinine pristaše su naoružane mačevima ispod odela došli na skupštinu da podrže predloge da se novi građani rasporede po svim tribama. Međutim narodni tribuni su se suprostavljali Cininim predlozima, a podržavala ih je većina starih građana.[3] Svađa se okončala velikim neredima između Cininih i Oktavijevih pristaša.[4] Gnej Oktavije je tada pristigao sa velikom masom i pobio je i naterao u bekstvo mnoge Cinine pristaše, koje su započele sa neredima.[5] Uličnu borbu je iskoristio kao priliku da opravda Cinino proterivanje iz Rima. Cina je pokušao da dobije podršku među robovima i među italijanskim saveznicima, ali Senat je proglasio da Cina više nije ni konzul ni građanin.[6] Za novoga konzula proglasili su flamena Lucija Merulu. Bio je to neustavan akt smenjivanja konzula, jedan od presedana Rimske republike.

Marije i Cina opsedaju Rim[]

Cina je otišao u Kapuu, gde se nalazila druga rimska vojska.[7] Dobivši njihovu podršku obilazio je savezničke gradove u kojima je dobijao podršku, novac i vojsku.[8] Cina se ulogorio sa vojskom kraj Rima, a tu me se pridružio Gaj Marije, pa su zajednički opsedali Rim i sprečavali dovoz žita Rimu. Gnej Oktavije je komandovao obranom Rima, a kad se grad našao u velikoj oskudici pridružio mu se i Pompej Strabon. Kada je Gaj Marije zauzeo brdo Janikul Strabon je pomogao Gneju Oktaviju, ali kasnije je sprečavao Gneja Oktavija da iskoristi pobedu zato što mu nije odgovaralo da se rat okonča pre konzularnih izbora.[9] Pompej Strabon je poginuo od groma prilikom opsade Rima. Mnoštvo ljudi bežalo je iz grada i prilazilo Cini. Pritisnut oskudicom u gradu Senat je na kraju popustio, pa je Cini poslao izaslanstvo kao konzulu samo tražeći od njega da se zakune da neće izvršiti pokolj.[10] Cina nije hteo da se zakune, nego je samo obećao da neće dobrovoljno biti uzrok ničijeg ubistva. Krajem 87. pre Hrista Cini je dozvoljeno da ponovo uđe u Rim kao konzul.

Cenzorin ubija Gneja Oktavija[]

Iako je Cina obećao da se neće svetiti političkim protivnicima odmah po ulasku u Rim počeli su da pljačkaju imanja Sulinih pristaša. Cina i Gaj Marije su se zakleli Gneju Oktaviju, pa Oktavije nije poslušao savete svojih prijatelja da pobegne iz Rima.[11] Gaj Marcije Cenzorin je prvi ubio konzula Gneja Oktavija, odsekao mu glavu i poslao Cini.[12] Cina je naredio da se glava obesi na trgu. Nakon toga započeo je opšti pokolj Sulinih pristaša u Rimu.

Prethodi:
Lucije Kornelije Sula i Kvint Pompej Ruf
Konzul Rimske Republike
zajedno sa Lucijem Kornelijem Cinom
87. pre Hrista

Sledi:
Lucije Kornelije Cina i Gaj Marije i zamena Lucije Valerije Flak


Literatura[]

Reference[]

 1. Plutarh Sula 10
 2. Plutarh Sula 10
 3. Apijan Građ. ratovi 1.64
 4. Apijan Građ. ratovi 1.64
 5. Apijan Građ. ratovi 1.64
 6. Apijan Građ. ratovi 1.65
 7. Apijan Građ. ratovi 1.65
 8. Apijan Građ. ratovi 1.66
 9. Seger str. 22
 10. Apijan Građ. ratovi 1.70
 11. Apijan Građ. ratovi 1.71
 12. Apijan Građ. ratovi 1.71

Napomena:
Ovaj članak može da se prenese ili preradi samo ako se označi da je prenešen ili prerađen sa Istorijske enciklopedije i da je autor Verlor.
Članak je prebačen na [Srpsku enciklopediju]

Advertisement