FANDOM


Heraklid (do 354. pre Hrista) je bio sirakuški vojskovođa i političar. Za vreme Dionizija Mlađega morao je da ode sa Sicilije. Kada je Dion 357. pre Hrista srušio tiranidu u Sirakuzi Heraklid je postao admiral. Postao je veliki Dionov protivnik i istaknuti zastupnik demokracije. Dion je 354. pre Hrista naredio da ga likvidiraju. Plutarh je bio dosta pristrasan u opisu odnosa Diona i Heraklida.

Proteran iz Sirakuze Edit

Bio je aristokratskoga porekla. Za vreme Dionizija Mlađega bio je komandant najamnika. Dion je bio najistaknutiji savetnik Dionizija Starijega i Dionizija Mlađega. Nakon stupanja na vlast Dionizija Mlađega Dion je zvao filozofa Platona da dođe u Sirakuzu da bi od mladoga vladara Dionizija Mlađega učinio primer vladara idealne države. Međutim rivalska frakcija na dvoru pozvala je iz izgnanstva istoričara Filista, koji se zalagao za opstanak tiranide. Diona su optužili da kuje zaveru sa ujakom Teodotom i svojim prijateljem Heraklidom.[1] Diona su 366. pre Hrista proterali iz Sirakuze, pa je on otišao u Grčku. Heraklid je isto tako napustio Sirakuzu, ali nije baš jasno kada.

Učestvuje sa Dionom u pripremama za rušenje tiranide Edit

Pridružio se Dionu i Megaklu na Peloponezu. Sarađivao je sa Dionom u pripremama za oslobađanje Sirakuze i svrgavanje Dionizija Mlađega.[2] Nije krenuo na Siciliju zajedno sa Dionom. Prema Plutarhu svađao se sa Dionom, pa je odlučio da ide sa svojom flotom i na svoj račun.[3] Prema Diodoru Heraklid je zbog nevremena krenuo kasnije sa nešto trirema i trgovačkih brodova.[4] Dion je već bio oslobodio Sirakuzu i tek onda je stigao Heraklid sa 20 trirema i 1.500 vojnika.[5]Prema Plutarhu radilo se o samo 7 trirema i 3 trgovačka broda.[6] Dion je odmah bio imenovan od strane skupštine za stratega autokratora.

Admiral Edit

Heraklid je bio uspešan u pridobijanju naklonosti naroda, za razliku od Diona, koji je bio poprilično grub.[7] Narodna skupština ga je zbog toga izabrala za admirala. Dion je protestvovao, jer su njega pre toga izabrali za stratega autokratora, pa je on trebao da bira admirala.[8] Narod je nakon toga nevoljko poništio odluku o Heraklidovome imenovanju, a onda je Dion sam imenovao Heraklida za admirala.[9] Heraklid se zahvalio Dionu i ukazao mu je poštovanje, ali tajno je potpaljivao narod protiv njega. U to vreme Dionizije Mlađi se nalazio u sirakuškom akropolju Ortigiji, gde je zavisio od snabdevanja. Istoričar Filist je došao sa velikom flotom da bi pomogao Dioniziji, ali Heraklid je pobedio.[10] Taj Heraklidov uspeh pokazao je da Dionovi najamnici nemaju veliki značaj. Dionizije Mlađi je nakon poraza bio prisiljen da napusti Sirakuzu. U Ortigiji je ostavio svoga sina Apolokrata.

Politički sukob Heraklida i Diona Edit

Heraklid je postao zastupnik naroda, odnosno siromašnijih, a Dion je bio zastupnik aristokratije. Jedni su smatrali da Dion teži tiranskoj vlasti. Heraklidov se zalagao za podelu zemlje. Zalagao se i da se obustavi plaćanje Dionovih najamnika.[11] Heraklid je uspeo da pridobije narod i skupštinu da se smeni Dion sa položaja stratega autokratora. Umesto toga skupština je izabrala 25 stratega, a među njima je bio Heraklid.[12] Pokušali su da pridobiju Dionove najamnike da mu otkažu poslušnost, a kada nisu to uspeli pokušali su da ih pobiju.[13] Tada je Dion sa svojim najamnicima napustio Sirakuzu i otišao u Leontini.

Heraklid moli Diona da spase Sirakuzu Edit

Dionizijevom sinu Apolokratu došla je pomoć u akropolj. Iskoristili su nepažnju novih stratega, pa su zauzeli deo Sirakuze. Sirakuza je bila u opasnosti, a Heraklidovi stratezi su digli ruke, pa su se građani Sirakuze obratili Dionu tražeći da im pomogne.[14] Dion i najamnici su odlučili da pomognu Sirakužanima, iako su prema njima ranije loše postupili. Dok se Dion kretao prema Sirakuzi dolazili su mu izaslanici od stratega zabranjujući mu da uđe u grad, a sa druge strane dolazili su mu predstavnici konjanika i aristokratije, koji su tražili da pomogne.[15] Tokom noći Dionizijeva vojska je još više razarala i palila grad i tek tada su svi iz Sirakuze tražili da im Dion pomogne.[16] Više nije bilo suprostavljanja Dionu. Heraklid je bio ranjen tokom borbi u gradu. Poslao je svoga brata i ujaka tražeći od Diona da pomogne.[17] Dion i njegovi najamnici su uspeli da spase grad.

Dion oprašta Heraklidu Edit

Heraklid je za vreme opasnosti tražio pomoć od Diona. Nakon spasavanja grada došao je do Diona i predao mu se.[18] Priznao je da je grešio i tražio je od Diona da mu oprosti. Dionovi prijatelji savetovali su Diona da Heraklida preda svojim najamnicima. Dion je uspešno kontrolisao svoj bes i poštedeo je Heraklida.

Novo rivalstvo Edit

Heraklid je na skupštini tražio da Dion ponovo bude izabran za stratega autokratora.[19] Aristokratija se slagala sa tim, ali niže klase su se protivile, pa je Dion pristao da Heraklid ponovo bude izabran za admirala.[20] Narod je tražio preraspodelu zemlje, ali Dion se protivio, pa je ponovo gubio popularnost. Heraklid je ponovo potpaljivao svoje vojnike i mornare protiv Diona tvrdeći da Dion namerava da bude tiranin.[21] Preko Spartanca Faraksa stupio je u kontakt sa Dionizijem Mlađim.[22] Optuživao je Diona da želi da rat stalno traje, samo da bi on ostao na vlasti.[23]

Heraklidova smrtEdit

Dion je konačno uspeo da iznuri Dionizijeva sina Apolokrata, koji se nalazio u akropolju. Apolokrat se nagodio sa Dionom i otišao je i predao akroplj. Heraklid je opet optužio Diona da nije razrušio akropolj. Dion je tada 354. pre Hrista konačno dao odobrenje da se likvidira Heraklid.[24] Heraklid je ubijen u svojoj kući. Sirakužani su žalili za njim, a Dion mu je priredio veličanstveni pogreb.

LiteraturaEdit

ReferenceEdit

 1. Plutarh Dion 12
 2. Plutarh Dion 32
 3. Plutarh Dion 32
 4. Diodor 16.16
 5. Diodor 16.6
 6. Plutarh Dion 32
 7. Plutarh Dion 32
 8. Plutarh Dion 33
 9. Plutarh Dion 33
 10. Plutarh Dion 35
 11. Plutarh Dion 38
 12. Plutarh Dion 38
 13. Plutarh Dion 38-39
 14. Plutarh Dion 42
 15. Plutarh Dion 44
 16. Plutarh Dion 45
 17. Plutarh Dion 45
 18. Plutarh Dion 47
 19. Plutarh Dion 48
 20. Plutarh Dion 48
 21. Plutarh Dion 48
 22. Plutarh Dion 48
 23. Plutarh Dion 49
 24. Plutarh Dion 53